GREVE TRIM 60+

Referat af møde den 2.3.2016 afholdt i
GIC

Greve Trim Motionsklubs lokale

Deltagere: Kirsten, Solvejg, Lis T, Niels, Hanne (ref.) og
Bjørn (ref.).

HUSK: I må ikke løbe
alene!!!

1. Af
hensyn til opvarmningen løber vi samlet ud til broen over Lille Vejleå, og
eller ca. 1 km. I adstadigt tempo. Ca.
7,0 min/km

2. Udstrækning
efter løb: Om vinteren vil vi prøve, hvis det ikke er for koldt.

I tilfælde af festlige tiltag: Vi
strækker ud før ”baren” åbner

3. Hvis du er skadet, så find det
power walker hold der passer dig bedst, hvad angår distance og fart. Lad være
med at ligge brak.

4. Bulerne
på løbestierne bliver ikke repareret.

Derfor:
Hvis i falder og kommer til skade, med økonomisk udlæg til følge, meld det til
jeres forsikringsselskab, som så evt. må gøre regres mod Strandparken.

Hvis i ikke er forsikret, skal i selv gøre krav mod
Strandparken.

5. I sommermånederne vil vi have vand
med til efter løbet.

GREVE TRIM
60+ Cykling:

Holdkaptajn

Mandag kl. 9:30

Greve Hallerne

Hold 60+

Jan

Holdkørsel 40-50 km. Gennemsnitsfart

21 – 22 km/t

Yderlige oplysninger

hos Jan Granquist

Hold dig opdateret om holdet – læs holdets facebookside

ARRANGEMENTER
2016

1. 1. søndag i måneden:
Hedelandsløb kl. 1000 pris 20 kr.

Start
ved skihytten.

Hvis
man ønsker at løbe dette løb, må man selv tage derud. Evt. aftale med andre om
at tage derud. Løbet er individuelt.

2. Fredag den 29. april kl. 0830
har Jørgen Bjørn foreslået en fælles tur til Karlstrup Kalkgrav, i Karlslunde, hvor
vi spiser vores medbragte morgenmad inden vi vender tilbage til Hundigeparken.
Udvalget giver en lille een.

Vi samles i Hundigeparken kl. 0830,
og kører samlet til parkeringspladsen ved Trylleskoven. Det vil være muligt at
få kørelejlighed for dem der ikke er i bil.

De der selv tager til
Trylleskoven, må regne med at være der kl. 0900

Vi
går samlet under tunellen hen til Kalkgraven, en tur på ca. 3 km. Der vil også
være mulighed for at gå, løbe rundt graven.

3. Fredag den 27. maj vil vi
prøve at arrangere en tur til frilandsmuseet, hvor Erling vil vise rundt.

DER ER
TILMELDINGSPLIGT og
turen vil kun blive gennemført hvis interessen er tilstrækkelig stor.

Ca. 20 personer.

Vi samles i Hundigeparken kl. 0830,
og kører samlet derud. Det vil være muligt at få kørelejlighed for dem der ikke
er i bil. Vi tager frokost med, som vi spiser derude. Der er borde og bænke,
hvor vi skal spise.

4. Fredag 26. august afholder 60+ sommerfest
kl. 1500.

Vi vil igen afholde grill party på Hundige Strandvej nr. 123,
2670 Greve, hos Carsten Bernfeld.

Vær venlig at tilmelde jer, så vi ved hvor mange vi skal
dække op til.

Man kan komme ned til stranden af Stillidsvej, Lærkevej og
eller Mågevej. Ægtefæller er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Som sædvanligt medbringer man selv mad og drikke.

Solvejg køber duge
15m. (Lilla) 60+ betaler.

Senere mere om arrangementet.

5. Fredag den 25. november afholder
60+ julefest i Greve medborgerhus. Ægtefæller er velkomne.

Ret
til ændringer forbeholdes.

Kirsten
reserverer rummet.

Vi prøver at indhente tilbud på ikke al for dyr traditionel
julemad. F.eks. Grevehallen, Langsiden.

Udvalget siger tak for alle jeres forslag.