Hej 60+er;

Udvalget var en tur ned til Kalkgraven for at se på faciliteterne. Vi gik
som foreslået fra parkeringspladsen ved Trylleskoven.

Vi blev enige om at det var for langt, når vi også skulle medbringe mad og
drikke.

Derfor blev vi enige om at vi skal køre til parkeringspladsen ved Silovej,
mærket med rødt. Derfra kan vi gå eller løbe rundt om graven. 2 km.

Derfra køre vi hen til parkeringspladsen ved bålpladsen, også mærket med
rødt. Engstrupgård. Her spiser vi vores medbragte mad.

Her er borde og bænke.

Husk vi mødes som sædvanligt kl. 0830 i Hundige Parken. Se tidligere opslag

Hilsen

Udvalget