Der er stillet forslag om, at vi skal løbe 0830 som nu i sommertiden,
og 0900 i vintertiden.

Vi skifter ved vintertid og sommertid.

Vi stemmer om det ved lejlighed.

Hilsen

Udvalget