På udvalgets vegne, vil jeg sige tak til Helle og Carsten for deres gæstfrihed til at ville huse 60+ sommerfest.
Mange sommerhilsner
p.v.a. udvalget
Bjørn
P.S. Vi er inviteret til næste år!!