Kære løbevenner;

Afstemningen ang. starttidspunkt for vores løb i vintermånederne,

endte med et absolut flertal for at forsætte som nu. Starttidspunkt: 0830 hele året.

Hilsen

Udvalget