HUSK!! HUSK!! HUSK!!
Der er tilmelding til cykelturen til
pavillonen i Trylleskoven, da 60+ køber morgenmad.
DATO: 5 maj 2017.
Hilsen
Udvalget

HUSK!! HUSK!! HUSK!!
Der er tilmelding til Dieselhouse.
Skriv til Finn: bf@kromann.org
DATO: 7 maj 2017
Hilsen
Udvalget.