Ang. turen til Sporvejsmuseet:

Vi mødes i Hundige Parken kl. 0830 som sædvanligt. Her aftaler vi også kørelejlighed.

Udvalget vil gerne have en tilmelding, ikke bindende, men så vi får et overslag over hvor mange der vil med.

Entreen er 100,00 kr, men hvis der er 20 deltagere eller derover, får vi 10% rabat. Altså 90,00 kr.

Vi kan selv tage mad med, men der er restauration på området.
Der er også en åben plads for picnic.

Vi sætter dagen af til turen. smiley

Evt. betaling for kørsel aftales med chaufføren.

Hilsen

Udvalget