Vi er nu 50 tilmeldte til vores julefrokost. Der er plads til flere!!!

Hilsen

Udvalget