Alle indbetalinger til 60+ skal fremover ske til:

Nordea:
Registrerings nr. 2360 konto nr. 6287 613 650

Hilsen

Udvalget