Kære alle 60+ ere

På baggrund af den megen Corona snak, har Trim 60+ udvalget holdt møde i dag og bl.a. evalueret opstarten af vores faste løb og powerwalk.

Der var stor tilfredshed med at så mange 60+ere var mødt op igen efter en længere pause, men vi måtte også konstatere at der er et umiddelbart behov for at indføre nogle nye retningslinjer for vores gruppe. 

Ale bør derfor efterleve følgende simple regler som er gældende så længe Pademi’en står på:

  1. Løberne starter først. Vi forsøger i første omgang at sende løberne afsted kl 08:28
  2. De hurtige Power-Walkere kan starte kl 08:30 efter løberne er væk fra startområdet
  3. Almindelige Power-Walkere starter umiddelbart efter.   

Vi vil i lighed med store Trim om søndagen sætte 3 skilte op som dækker ovennævnte 3 grupper. Du/i må meget gerne placere jer omkring det skilt hvor i hører til. Selvfølgelig med passende afstand.

Normalt har vi vand efter løb på denne årstid, men ligesom store Trim har vi sat udskænkning på pause, så vi ikke klumper os sammen efter løb.
Det samme gælder med dem som gerne vil markere en fødselsdag eller andet med lidt drikkevarer efter løb. Dette er også sat på pause.

Tag gerne din egen vanddunk med hvis du ikke kan undvære vand efter løb.

Ud over vores sædvanlige julefrokost den 27 nov, er der som nævnt tidligere planlagt 3 arrangementer i år. Afhængig af eventuelle restriktioner vil vi gennemfører omtalte. 1. St. Badedag med fælles morgenmad den 19 jun. 2. Sommerfest den 28 aug. 3. Cykeltur med morgenmad den 11 sep.

Vi vender tilbage med mere info i passende tid inden nævnte arrangementer.

Mvh. Udvalget