Hej Alle.

I forbindelse med den seneste udvikling af nye tilfælde af COVID19 smittekæder, har disse medført en opbremsning i den planlagte lempelse af retningslinjerne for forsamlinger.

Dette betyder at den planlagte tilladelse til forsamlinger med 200 deltagere, som skulle have været trådt i kraft d. 8/8-2020 – IKKE gennemføres.

Dette medfører for Greve Trims løbeaktiviteter at vi alligevel ikke kan gå tilbage til vores gamle måde at mådes på om søndage og onsdagen.

Vi fortsætter derfor med vores allerede glimrende fungerende nødplan noget tid endnu, hvor at vi mødes ved de opstillet holdskilte, og generelt sørger for at vi holder afstand holdene imellem.

Saft og vand efter træning om søndagen vil ligeledes stadig ikke være muligt.

Ydermere medfører opbremsningen af lempelsen for forsamlingsrestriktionerne desværre også, at arrangementet med pølser og øl efter træning onsdag d. 12/8, aflyses.

Hilsen

Udvalget