Hej alle

Husk afstemningen i morgen om starttidspunkt for løb i vinterhalvåret.

Man skal møde op for at kunne stemme. Ingen fuldmagter.

Hilsen

Udvalget