I forbindelse med udvalgsmødet 13.02.2017
trådte Kirsten ud.

Vi siger tak til Kirsten for hendes store arbejde i 60+.

Udvalget består nu af Niels og Bjørn

Festudvalget: Hanne er trådt ud.

Vi siger tak til Hanne for hendes store hjælp i 60 +.

Festudvalget består nu af Lis Thorn, Solvejg, Kirsten og Sigrid.
Sigrid er trådt ind i stedet for Hanne.

Hilsen

Udvalget