Kære venner;

Der er nu 50 medlemmer, der har betalt, så i der ikke har
betalt til festen endnu, skal ikke at gøre det.

Hilsen

Udvalget