Onsdag den 6. marts giver Birthe og Henrik en kop kaffe i anledning af
deres fødselsdag. Henrik har faktisk fødselsdag den onsdag.
Hilsen
Udvalget