Kære 60+er.

Det er nu tilladt at skrive på Facebook og bloggen.

Vi skal huske at vi kun må være 10 personer på et hold inklusive trænere.

Grupperne skal stille op med min 25 m afstand. Benyt flagene ved toiletterne på Strandparken.

I 60+ gruppen kan vi hurtigt komme op på 5 hold.

Orientering til holdet på dagen eller opvarmning skal også ske i grupper á 10 personer og ikke i en samlet gruppe.
Man møder ikke op hvis man har selv de mindste symptomer.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.
Der vil fortsat være skilte med nr. 1-10 i både Strandparken og ved stadion. Vi skal hjælpes ad med IKKE at stå for mange sammen inden vi løber afsted.
Evt. ændring af startsted og tid annonceres på holdets Facebook gruppe eller blog på grevetrim.dk

I må fortsat gerne mødes på forskellige tider og forskellige startsteder, men sørg for at melde det ud på holdsiden.

God træning og pas på hinanden!

Hilsen

Udvalget